کسب رتبه اول دانشکده کشاورزی در چاپ بیشترین کتاب های انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
کسب رتبه اول دانشکده کشاورزی در چاپ بیشترین کتاب های انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد رتبه اول را در چاپ کتاب های چاپ شده در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در 5 سال اخیر به دست آورد.

بر طبق آمار ارائه شده مربوط به نشر پنج ساله انتشارات دانشگاه، دانشکده کشاورزی با چاپ 111 کتاب در این انتشارات، رتبه اول را در بین دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد به دست آورد.

این دانشکده در سال 90، 16 کتاب در چاپ اول و 18 کتاب در تجدید چاپ، در سال 91 ، 4 کتاب در چاپ اول و 16 کتاب در تجدید چاپ، در سال 92، 4 کتاب در چاپ اول و 15 کتاب در تجدید چاپ و در سال 93، 9 کتاب در چاپ اول و 20 چاپ دوم و در سال 94، 5 کتاب در چاپ اول و 4 کتاب در تجدید چاپ در انتشارات دانشگاه فردوس مشهد به چاپ رسانده است.

لازم به ذکر است دانشکده مهندسی با چاپ 54 جلد کتاب و دانشکده علوم با چاپ 34 جلد مقام دوم و سوم را در بین کتب چاپ شده انتشارات پنج ساله دانشگاه فردوسی مشهد به دست آوردند.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار