ابقای دکتر احد ضابط به سمت رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای دکتر احد ضابط به سمت رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر احد ضابط، استادیار گروه آموزشی مواد و متالورژی دانشکده مهندسی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه منصوب كرد.

دکتر ضابط در دانشگاه فردوسی مشهد عضویت در شوراي پژوهشي دانشكده مهندسی، عضویت در شوراي پژوهشي، عضویت در شوراي سياستگذاري آزمايشگاه مركزي، سرپرست هسته كارآفريني دانشكده مهندسي، عضویت در شوراي مركز كارآفريني، رئيس ستاد اينترنشيپ دانشگاه، مجري طرح‌ اينترنشيپ دانشگاه با شركت ساپكو، مجری طرح اینترنشیپ شركت برق منطقهاي خراسان، مجری طرح اینترنشیپ مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي مشهد، عضویت در كميته نظام پيشنهادات دانشگاه، عضویت در كميته برگزاري دهمين همايش علمي مهندسين متالورژي و مسئول برگزاري نمايشگاه تخصصي سال 1385، مسئولیت راهاندازي مركز رشد دانشگاه، مسئولیت مرجع منطقهاي مالكيت فكري شمال شرق كشور (مدير مالكيت فكري دانشگاه) و دبیر هماندیشی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی دکتر ضابط می باشد.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار