عضویت دبير انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه در اتحاديه انجمن هاي علمي -دانشجويي

ارسال شده در تاریخ :
عضویت دبير انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه در اتحاديه انجمن هاي علمي -دانشجويي

نشست  دو روزه  21 نماينده از انجمنهاي علمي علوم سياسي سراسر كشور و نمايندگان وزارت علوم تحقيقات وفناوري براي انتخابات اعضای شوراي مركزي اتحادیه انجمنهاي علمي علوم سياسي سراسر كشور در دانشگاه تربيت مدرس تهران  تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در این نشست ، عليرضا خسرو زاده دبير انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد در راي گيري براي انتخابات شوراي مركزي با كسب راي نفر دوم،  موفق  به راه يابي به اين شورا بعنوان عضو اصلي اتحاديه انجمن هاي علمي -دانشجويي علوم سياسي  شد.

  لازم بذكر است كه اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علوم سياسي كشور به ترتيب زير مي باشند كه به مدت يك سال عهده دار تصميات اين اتحاديه خواهند بود :

اعضاي اصلي: 1.حبيب رضازاده  (تربيت مدرس تهران) 2. عليرضا خسروزاده (دانشگاه فردوسي مشهد)  3.اسماعيل شعاعي( گيلان) 4.مصيب زينوند(يزد) 5-علي كاظمي(شهيد بهشتي تهران)

اعضاي علي البدل:

1- محمدجواد خوشنام(علامه طباطبايي تهران)

2-زهرا منجزي(شيراز)

بازرسان اتحاديه :

فريد كامياب (بين المللي قزوين) و بازرسعلي البدل مهران سياح زرياني (بوعلي سيناي همدان)

همچنين آقاي حبيب رضازاده به عنوان دبير اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم سياسي انتخاب شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار