موافقت قطعی تاسیس چهار گروه پژوهشی در پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد

ارسال شده در تاریخ :
موافقت قطعی تاسیس چهار گروه پژوهشی در پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد

شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس چهار گروه پژوهشی در پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد موافقت قطعی به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی سلول های بنیادی و رویانی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی دامپزشکی و گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی، چهار گروه فعال در این پژوهشکده می باشند.

طراحی و توسعه نسل جدید واکسن ها در گروه بیوتکنولوژی دامپزشکی، ویرایش ژنومیک و ایجاد حیوانات مدل و استفاده از پتانسیل سلول های بنیادی و رویانی در تولید پروتئین های نوترکیب با ساختار پیچیده در گروه بیوتکنولوژی سلول های بنیادی و رویانی، تولید محصولات نوترکیب در سیستم های مختلف تولیدی در گروه بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی و تولید پروتئین ها و داروهای نوترکیب و توسه روش های نوین درمانی در گروه بیوتکنولوژی سلولی مولکولی انجام می شود.

لازم به ذکر است پژوهشکده فناوری زیستی در سال 86 تاسیس و در زمینه های سلول های بنیادین و تراریخته سازی، تولید پروتئین های نوترکیب صنعتی، توسعه روش های درمانی نوین و تحقیق و توسعه واکسن های مبتنی بر تکنولوژی های نوین فعالیت می کند..

p.1

p.2

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار