بازدید دانشجویان فعال در انجمن های علمی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
بازدید  دانشجویان فعال در انجمن های علمی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

دانشجویان فعال در انجمن های علمی دانشگاه و اعضای هیات تحریریه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه 25 بهمن ماه 94 از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بازدید بعمل آوردند.

این بازدید با توضیحات خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در خصوص خدمات و امکانات کتابخانه آغاز شد و در ادامه ایشان به سوالهای بازدید کنندگان که اغلب مطالبات آنها از کتابخانه بود پاسخ گفتند .

.

بازدید ازبخشهای مختلف کتابخانه وتوجه به توضیحات کارشناسان هر بخش پایان بخش این تور آموزشی بود.

این بازدید مقدمه ای بود برای شرکت در کارگاهی با عنوان الفبای پژوهش که قراراست روز پنج شنبه 29 بهمن در آمفی تئاتر علوم دامی دانشکده کشاورزی برگزار گردد.

کارگاه الفبای پژوهش توسط کمیته نشریات و رسانه های انجمن های علمی دانشگاه فردوسی با همکاری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است در پایان این بازدید یک جلد کتاب ترجمه شده توسط خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به این گروه از دانشجویان اهداء شد .

18070

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار