انتصاب آقاي دكتر سيد عبدالكريم سجادي به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي متالورژي و مواد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب آقاي دكتر سيد عبدالكريم سجادي به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي متالورژي و مواد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي آقای دكتر سيد عبدالكريم سجادي ، استاد دانشكده مهندسي را به مدت دو سال ، به عنوان مدير گروه آموزشي مهندسي متالورژي و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه  فردوسی مشهد منصوب كرد.

مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 83 الی 87 و معاون پژوهش و. فناوری دانشکده در سالهای 87 الی 93 از سوابق اجرایی دكتر سيد عبدالكريم سجادي می باشد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار