برگزاری همايش دانشجويي چالش ها و فرصت ها در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری همايش دانشجويي چالش ها و فرصت ها در دانشکده مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد

نخستين همايش دانشجويي بررسي چالشها و فرصتهاي پيش رو در روزهاي يکشنبه 9 اسفند 1394 و دوشنبه 10 اسفند 1394 در دانشکدۀ مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، با توجه به علاقهمندي مديران دانشکدۀ مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد به آشنايي با نظرات دانشجويان و استفاده از پيشنهادات آنها در بهبود سازوکار ادارۀ دانشکده، نخستين همايش دانشجويي به منظور بررسي چالشها و فرصتهاي پيش رو در روزهاي يکشنبه 9 اسفند 1394 و دوشنبه 10 اسفند 1394 در دانشکدۀ مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

.

محورهاي همايش دانشجويي چالش ها و فرصت ها:

کيفيت آموزش در دانشکدۀ مهندسي

آموزش اقتصاد محور

شيوههاي نوين آموزشي

بينالمللي شدن و تعامل با دانشجويان خارجي

کيفيت پژوهش در دانشکدۀ مهندسي

روند انجام پروژههاي پژوهشي،

نقش فناوري و کارآفريني در پژوهش

ساختار اداري و محيط فيزيکي دانشکدۀ مهندسي

صرفهجويي انرژي

بهسازي فضا

آدرس دبیر خانه همايش دانشجويي چالش ها و فرصت ها

دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – دبیرخانه دائمی کنفرانس های دانشکده مهندسی

تلفن : 05138806126

پست الکترونیک :

Efc.fum@gmial.com

سایت همايش دانشجويي چالش ها و فرصت ها

Stuefc.um.ac.ir

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار