برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی ویژه مشاوران مراکز مشاوره

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی ویژه مشاوران مراکز مشاوره

کارگاه پیشگیری از اعتیاد در محیط های دانشگاهی ویژه مشاوران مراکز مشاوره دانشگاههای استان خراسان رضوی از طرف مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن ماه جاری با همکاری سازمان بهزیستی و به میزبانی موسسه آموزش عالی بینالود برگزار گردید.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار