انتصاب رئیس دانشکده مهندسی به عضویت در شورای اتاق فکر مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب رئیس دانشکده مهندسی به عضویت در شورای اتاق فکر مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم

دکتر حبیب رجبی مشهدی، استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم ریاست گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، به عضویت در شورای اتاق فکر مهندسی برق و کامپیوتر منصوب شد.

اتاق فکر مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم به منظور بهره گیری از توانمندی ها، دیدگاه ها و تجربیات فعالین عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری مهندسی برق و کامپیوتر در راستای تحقق اهداف و وظایف شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم، تشکیل شده است.

برقراری و حفظ ارتباط سیستمی شاخه و فعالیت های آن با ذینفعان حوزه مهندسی برق و کامپیوتر، ارائه مشاوره به شاخه در موضوعات مختلف به ویژه در خصوص اظهارنظرها و بیانیه های تخصصی فرهنگستان، کمک به شاخه برای بهبود فرآیند انتخاب استاد برجسته، دانشمند جوان برجسته، مهندس برجسته و یافتن مصادیق شایسته در این انتخاب ها، همکاری با شاخه در انجام پروژه های در دست اقدام به ویژه پروژه های آینده پژوهشی در آموزش و پژوهش مهندسی برق و کامپیوتر و همکاری در ارزیابی برنامه های آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر از وظایف این شورا می باشد.

لازم به ذکر است مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، ریاست مرکز آموزش های آزاد دانشکده مهندسی، عضویت در شورای عالی نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت سیستم های انرژی برق گروه آموزشی مهندسی برق و عضویت در جامعه مهندسین برق و الکترونیک شاخه خراسان رضوی از سوابق اجرایی دکتر رجبی می باشد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار