انتصاب خانم دكتر بوذرجمهري به سمت دبیری همايش زنان و پايداري محيط زيست در مناطق روستايي

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب خانم  دكتر بوذرجمهري  به سمت دبیری همايش زنان و پايداري محيط زيست در مناطق روستايي

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دكتر خديجه بوذرجمهري ، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به سمت دبیری همایش " زنان و پايداري محيط زيست در مناطق روستايي " منصوب کرد.

دبیری همایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در سال 1390 و همایش زن و توسعه پایدار روستایی در سال 1393 همچنین دبیری نشست تخصصی موانع و چالش های کسب و کار زنان روستایی در سال 1394 از سوابق اجرایی دکتر بوذرجمهري است.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار