انتصاب دكتر محمد طبسي زاده به سمت دبیری دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمد طبسي زاده  به سمت دبیری دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دكتر محمد طبسي زاده ، استادیار گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی را به سمت دبیری دهمين كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران منصوب کرد.

دبیر علمی هشتمین كنگره ملي مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون ايران و عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران در حال حاضر از سوابق اجرایی دكتر محمد طبسي زاده است.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار