انتصاب دكتر سعيد عربان به سمت دبیری کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش ICCK 2-016

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر سعيد عربان به سمت دبیری کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش  ICCK 2-016

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دكتر سعيد عربان ، استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی را به سمت دبیری کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش   ICCK  2016-

"International Conference on Computer and Knowledge Engineering-ICCKE 2016" -

منصوب کرد.

.

لازم به ذکر است  کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و دانش در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار