برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش در دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش در دانشگاه

کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش برای اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنج شنبه 6 اسفند 94 در محل سالن مطالعه و سایت رایانه دانشجویان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد .

آقای دکتر اکبری عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد سخنران این کارگاه بود که آقای مهندس مسعود گوهرمنش دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک نیز با ایشان همکاری داشت.

در این کارگاه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

تعاریف آثار پژوهشی و محصولات علم و فناوری، اخلاق پژوهشی و تخلفات پژوهش و فناوری ،

سازمان های مرتبط با تخلفات پژوهشی و چگونگی ارتباط با آن ها،

تعریف و توضیح مصادیق مختلف تخلفات پژوهشی از قبیل سوء رفتارهای پژوهشی، عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان، عدم رعایت حقوق آزمودنی ها، جعل و تحریف داده ها، سرقت علمی و ...

باید ها و نباید های پژوهش اخلاقی

فریب کاری پژوهشی و چگونگی اجتناب از آن

راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تخلفات پژوهشی

لازم به ذکر است پس از سخنان آقای دکتر اکبری بحث و تبادل نظر در مورد موارد مطرح شده انجام شد.

19010

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار