تقدیر انجمن رياضي ايران از دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر  انجمن رياضي ايران  از دانشگاه فردوسي مشهد

انجمن رياضي ايران با ارسال نامه از دانشگاه فردوسي مشهد براي توجه به علوم ریاضی و برگزاري مسابقات شهر رياضي تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دکتر محمد علی دهقان رييس انجمن رياضي ايران طي نامه شماره 94/4987/18مورخ 28 بهمن ماه1394 از رئیس دانشگاه فردوسي مشهد به خاطر تلاش دانشگاه درجهت توسعه و ترويج علم رياضي و به طورخاص برگزاري مسابقات شهر رياضي درسطح دانش آموزي و دانشجويي به منظور ايجاد انگيزه و علاقه به رياضيات و شناسايي وهدايت استعدادهاي برتر،صميمانه تشكر و قدرداني كرده است.

ta.rz

.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار