بوستان سروقامتان در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد می شود

ارسال شده در تاریخ :
بوستان سروقامتان در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد می شود

به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همزمان با هفته درختکاری ، دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد بوستان سروقامتان در دانشگاه را با حضور دانشگاهیان در روز یکشنبه 16 اسفند ماه 1394 از ساعت 12 الی 14 در مقابل اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه (پشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد) ایجاد نماید.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار