انتصاب آقاي دكتر علي خراعي فريد به عنوان مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب آقاي دكتر علي خراعي فريد به عنوان مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر علي خراعي فريد ، دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات انگلیسی منصوب كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد.

لازم به ذکر است مديریت گروه آموزشي زبان و ادبيات انگلیسی در سالهای 78 الی 80 از سوابق اجرائی دكتر علي خراعي فريد می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار