جلسه مشترک مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه با اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
جلسه مشترک مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه با اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی  برگزار شد

 جلسه مشترک مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی در روز دوشنبه 10 اسفند در محل اتاق شورای این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، به منظور برقراری تعامل بیشتر با اعضای هیات علمی دانشگاه و معرفی بهتر امکانات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، همچنین استفاده از نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور مهیا کردن شرایطی که این مرکز بتواند به بهترین شکل خدمات خود را ارئه نماید و به رسالت خود که پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه می باشد نزدیکتر شود ، این بار از گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دعوت شد تا جلسه گروه خود را در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارکند.

در این جلسه مشترک ابتدا خانم دکتر زهره عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم توضیحاتی را در خصوص امکانات و شرایط فعلی و فعالیتهای صورت گرفته پس از تجمیع این مرکز ارائه داد و پس از ارائه نقطه نظرات اعضای هیات علمی گروه مهندسی شمی در این خصوص پاسخ لازم را ارائه نمود .

آقای دکتر احمد پور مدیر گروه مهندسی شیمی و همکارانشان ضمن تشکر و ارائه پیشنهادات و نظرات خود از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد  بازدیدی از بخش های این مرکز  بعمل آوردند .

19021

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار