ابقای آقاي دكتر محمدرحيم رهنما در سمت رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای آقاي دكتر محمدرحيم رهنما در سمت رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر محمدرحيم رهنما ، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان رئیس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ابقا كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد در طول تاريخ دانشگاه، نقش كليدي در اعتلاي فرهنگي و اجتماعي كشور بر عهده داشته و انتظار مي رود كماكان با برگزاري نشست هاي تخصصي و بر قراري ارتباط بيشتر با جامعه  اين نقش برجسته تر شود. انجام چنين رسالت خطيري نياز به همدلي و همرباني بيشتر در بين دانشگاهيان به ويژه اعضاي هيئت علمي گروههاي آموزشي آن دانشكده دارد لذا شايسته است هر گونه اقدام توسعه اي و اصلاح گرايانه دردانشكده با ملحوظ نمودن اين اولويت و  بر محورهمگرايي و رضايت مندي دانشجويان، كاركنان و اعضاي محترم علمي استوار باشد.

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالهای 84 الی 87 ، مدیریت گروه آموزشی جغرافیا در سالهای 87 الی 89 ، مدیریت دفتر ارتباط علمی جامعه و دانشگاه در سالهای 79 الی 83 از سوابق اجرایی دكتر رهنما می باشد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار