ابقای آقاي دكتر ناصر شاه نوشي فروشاني در سمت رياست دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای آقاي دكتر ناصر شاه نوشي فروشاني در سمت رياست دانشكده كشاورزي  دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي آقاي دكتر ناصر شاه نوشي فروشاني ، استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان رئیس دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد ابقا كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

تحقق دانشگاه كارآفرين و تربيت دانش آموختگان ماهر در زمينه كشاورزي انتظار جامعه كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد است . اميدوارم اين مهم و نيز ظرفيت تاثير گذار آن دانشكده در تحقق اهداف  سند راهبردي دانشگاه در دستور كار جنابعالي قرار گيرد.

ریاست دانشکده کشاورزی در حال حاضر ، مدیریت گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی در سالهای 84 الی 87 و 87 الی 89 از سوابق اجرایی دكتر شاه نوشي فروشاني می باشد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار