چند نشريه از مجموعه نشريات علمي -پژوهشي دانشكده كشاورزي در فهرست ده نشريه برتر كشور قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :
چند نشريه از مجموعه نشريات علمي -پژوهشي دانشكده كشاورزي در فهرست ده نشريه برتر كشور قرار گرفت

نشريات برتر نمايه شده در پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در سال جاري معرفي شد و چند نشريه از مجموعه نشريات علمي -پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندي پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ، در فهرست ده نشريه برتر  قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به نقل پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ، این پایگاه در گزارشي به معرفي نشريات برتر شناسائي شده مبادرت نمود.

مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي با سابقه دو دهه فعاليت ، نخستين پايگاه استنادي نشريات علمي كشور است كه به ارائه خدمت به بيش از 1800 نشريه  و استفاده كنندگاني كه از محتواي آن بهره مي برند پرداخته است.

نشريات علمي - پژوهشي و علمي - ترويجي داخل كشور در همه گروه هاي تخصصي پزشكي، علوم انساني ، فني و مهندسي ، علوم پايه ، كشاورزي و منابع طبيعي ، هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي و مديريت حوزه هاي علميه از سال 79 تاكنون در اين پايگاه نمايه شده است كه با استناد به سوابق موجود برترين هاي هر گروه تخصصي به تفكيك شاخص تاثير (IF) چهار ساله و دوساله و همچنين شاخص آني استخراج و معرفي شده اند .

 براساس شاخص آني (II)  :  نشريه ماشينهاي كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد در گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي ، با شاخص آني 0.2619 ،حائز رتبه اول شده است. ضمن آنكه ديگر نشريه دانشكده ، (نشريه آب و خاك )با شاخص 0.0513 جزء ده نشريه برتر در شاخص آني منظور گرديده است.

همچنين بر اساس شاخص تاثير (IF) چهار ساله نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي با شاخص 0.0941 ، و نيز بر اساس شاخص تاثير (IF) دو ساله در گروه كشاورزي و منابع طبيعي ، نشريه بوم شناسي كشاورزي با شاخص 0.0625 جزء ده نشريه برتر شدند.

شايان ذكر است : در اين پايگاه ضمن محاسبه استنادات تمامي گروه هاي تخصصي، هريك از نشريات با نشريات هم گروه خود نيز مقايسه مي شوند وكليه اعداد اشاره شده در گزارش به صورت مستند ( با قابليت رهگيري مقالات استناد كننده و مورد استناد واقع شده) به صورتOnline در بخش JCR تارگاه مركز اطلاعات علمي به نشاني www.SID.ir موجود است و امكان دسترسي به اطلاعات ساير سال ها (79 تا 93) نيز در اين تارگاه فراهم مي باشد. علاقه مندان مي توانند به منظور مشاهده فهرست 10 نشريه برتر هر حوزه و امتيازات اخذ شده به لينك زیر  مراجعه نمايند.

http://www.sid.ir/

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار