برگزاری سومین نشست کارگروه اجرایی کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری سومین نشست کارگروه اجرایی کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017

سومین نشست کارگروه اجرایی رویداد مشهد 2017 دانشگاه فردوسی مشهد، در روز سه شنبه مورخ  11 اسفند ماه 1394 در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان عضو هیات علمی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد، نمایندگان سازمان هایی مانند اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید،

در ابتدا آقای دکتر عباس زاده معاون دانشکده علوم اداری و اقتصادی ضمن خیر مقدم به حاضرین در نشست حمایت مجموعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی را از برنامه های کمیته آموزش، پژوهش و فناوری رویداد مشهد 2017 اعلان داشت.

در ادامه آقای دکتر آهنچیان رییس کمیته آموزش، پژوهش و فناوری مشهد 2017 به تبیین نحوه حمایت مالی از برنامه های در دست اقدام در کارگروه اجرایی اشاره کرد.

در پایان، دکتر مجتبی کفاشان ، دبیر کارگروه اجرایی رویداد مشهد 2017 در دانشگاه فردوسی مشهد نیز به سوال های مطرح شده از سوی حضار و نمایندگان سازمان های مدعو در این نشست پاسخ داد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار