دانشگاه می تواند به عنوان بهترین مکان برای ترویج علم در جامعه و به عنوان رابط علم و جامعه شناخته شود

ارسال شده در تاریخ :
دانشگاه می تواند به عنوان بهترین مکان برای ترویج علم در جامعه و به عنوان رابط علم و جامعه شناخته شود

رئیس انجمن ترویج علم ایران مهمترین رکن نظام علمی کشور را دانشگاهیان دانست و یادآور شد: دانشگاه می تواند به عنوان بهترین مکان برای ترویج علم در جامعه و به عنوان رابط علم و جامعه شناخته شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی "عمومی سازی علم در دانشگاه ها" توسط خانم دکتر اکرم قدیمی، مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران، روز چهارشنبه، 12 اسفند در سالن شورای ریاست دانشکده مهندسی برگزار شد.

دکتر قدیمی در این نشست با اشاره به تاریخ ترویج علم در دنیا گفت: ترویج علم در گذشته یک فرآیند یک سویه بود که از سوی دانشمندان به جامعه منتقل می شد.

وی با بیان اینکه در قرن بیستم علم به صورت کاربردی وارد تمام جنبه های جامعه شده است، اظهار کرد: اشکال جدیدی از ترویج علم شامل کافه های علمی، کنفرانس ها، نشست ها و پارک های علمی مرحله جدیدی از ترویج علم را در اختیار بشر گذاشته است.

دکتر قدیمی علم در دنیای جدید را منحصر به محیط آکادمیک ندانست و یادآور شد: تحول و تکامل تاریخی علم باعث شد دولت تنها نهاد مولد علم شناخته نشود.

وی پذیرش از سوی عامه، درک عامه از علم و مشارکت عامه در علم را سه مرحله ترویج علم در دنیا معرفی و اظهار کرد: مرحله اول فرآیندی یک سویه است که دانشمندان تنها رکن ترویج علم می باشند، در مرحله دوم نیز مشارکتی از سوی مردم دیده نمی شود و تنها در مرحله سوم است که ارتباط عامه مردمو علم نزدیک تر شده و علم وارد زندگی مردم می شود.

مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور با اشاره به پیشینه این موضوع در ایران گفت: در 50 سال گذشته در ایران با توجه به فعالیت های داوطلبانه مردم، تلاش های زیادی برای انجام این رسالت انجام شده است.

وی مهمترین رکن نظام علمی کشور را دانشگاهیان دانست و یادآور شد: دانشگاه می تواند به عنوان بهترین محل برای ترویج علم در جامعه و به عنوان رابط علم و جامعه شناخته شود.

دکتر قدیمی عدم وضوح مفهوم ترویج علم، ابهام در مورد چیستی این موضوع، نوع محیط تاریخی و سنتی شهرها، سیستم های ناهمگون، تفکیک الگوی آموزشی و فقدان حس ضرورت ترویج علم در جامعه را از چالش های ترویج علم در کشور دانست.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های ترویجی علم هزینه بر است، گفت: ترویج علم پل ارتباطی جامعه و دانشگاه است و فرهنگ، آموزش و سیاست در کشور باید برای این مهم با هم هماهنگ شوند.

رئیس انجمن ترویج علم ایرانساماندهی جوايز علمی تحت عنوان جوايز ترويج علم انجمن ترويج علم ايران، معرفی مروجان و معلمان برتر علم در مناطق محروم كشور، برگزاری سمینارها، سخنرانی ‌ها و كارگاه‌های آموزشی در راستای اشاعه تفكر علمی در مخاطبان مختلف، ترجمه و انتشار كتب در زمينه ترويج علم، تلاش سيستماتيك برای تدوين منشور علم در ايران و برگزاری مراسم هفته ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران را از جمله فعالیت های انجمن ترویج علم در ایران دانست.

وی در پایان اضافه کرد: رشد توانایی های فردی، رشد علمی جامعه، توسعه علمی، دستیابی قشرهای مختلف جامعه به علم و در نتیجه رفاه و زندگی بهتر می تواند با نهادینه شدن تفکر همگانی شدن علم انجام شود.

در ادامه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حاضر در جلسه به بیان سوالات خود پرداختند و ارتباط با رسانه های جمعی، ارتقای جایگاه مجلات علمی ترویجی در کشور، فرهنگ سازی برای کودکان، عدم واگذاری این مهم به دولت و سازمانها و فعالیت جامعه دانشگاهی در این زمینه را برای بهبود وضعیت ترویج علم در کشور، به عنوان پیشنهاد مطرح کردند.

19038

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار