رشد شاخص های کیفی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
رشد شاخص های کیفی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، بیشترین اهتمام دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه پژوهش و فناوری در دو سال اخیر، معطوف به انسجام و جهت دهی ظرفیت های بیشمار این دانشگاه به سمت تولیدات علمی با کیفیت و اصیل بوده و با همدلی دیگر حوزه های دانشگاه و همراهی همکاران علمی، شاهد پیشرفت افزایشی در شاخصهای کیفی تولیدات علمی در این زمان کوتاه بوده است.

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد میزان رجوع و استناد به تولیدات علمی هر دانشگاه (که با ضریب تاثیر سنجیده می شود) را به عنوان یکی از شاخصهای اثر بخشی بر شمرد و گفت: چنانچه میانگین ضریب تاثیر (IF) نشریه هایی که مقالات این دانشگاه را چاپ کرده اند، مقایسه شود در سال های 2014 و 2015 به ترتیب با رشد 10 و 15 درصدی روبرو بوده است.

دکتر بهرامی به قرار گرفتن دو عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، آقایان دکتر محمد صال مصلحیان و دکتر سید محمدعلی رضوی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان و همچنینین معرفی آقای دکتر عباسی، در لیست سرآمدان علمی کشور اشاره کرد و گفت: این موفقیت ها یکی دیگر از شاخص های اصلی ارتقا سطح دانشگاه در تراز جهانی است.

وی  در خصوص مقایسه کمی تولیدات علمی دانشگاه اظهار کرد: پایگاه ملی ISCمتولی ارزیابی و معرفی شاخص های دانشگاه ها می باشد که متاسفانه در سه سال اخیر آمار مقایسه ای را ارائه نکرده است و لذا نمی توان ارزیابی دقیقی ارائه نمود.

دکتر بهرامی ادامه داد: اما براساس برآوردهای داخلی، دانشگاه فردوسی مشهد از نظر محتوای پژوهشی کماکان در بین سه دانشگاه برتر جامع کشور قرار دارد.

وی دیگر ماموریت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه را ترغیب و هدایت ظرفیت های علمی به سمت تولید و انتقال دانش فنی برای رفع نیازهای جامعه ذکر و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های جامع برای ترغیب استادان به این مهم و همچنین حجم بالای مراودات دانشگاه با دستگاه های استان و کشور از یک سو و موسسات صنعتی و خصوصی از سوی دیگر نشان از فعالیت دانشگاه در این حوزه دارد.

دکتر بهرامی با اشاره به افزایش حجم قراردادهای برون دانشگاهی به حدود 3 برابر در یک سال گذشته، یادآور شد: سند راهبردی دانشگاه به صورت عملیاتی و طبق برنامه در حوزه پژوهش و فناوری در حال پیاده سازی است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در رسیدن به نقطه مطلوب به عنوان مرجع علمی که در شان این دانشگاه باشد و همچنین در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی با رویکرد علمی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

وی ارتقای سطح تعامل با گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و همچنین بهینه سازی زیر ساخت های پژوهشی در دانشکده ها را از برنامه های آتی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانست.

 دکتر بهرامی در پایان اضافه کرد: در این راستا اگرچه در سال گذشته اعتبار حمایتی از رساله های دکتری از سقف 1 میلیون تومان به 15 میلیون تومان و اعتبار حمایت از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور با رشد 60 درصدی همراه بوده است، اما دانشگاه در نظر دارد اعتبارات تشویقی بیشتری برای ارتقای روابط بین الملل اختصاص داده شود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار