استاد دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مدير مؤسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداري هاي خراسان رضوي منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :
استاد دانشگاه فردوسی مشهد به  عنوان مدير مؤسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداري هاي خراسان رضوي   منصوب شد

طي حكمي از سوي مهندس مقدوري، معاون عمراني استانداري خراسان رضوي ، دكتر محمد رضا جعفرزاده، استاد گرايش آب گروه مهندسي عمران دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان  مدير مؤسسه تحقيقات، آموزش و مشاوره شهرداري هاي خراسان رضوي منصوب شد.

دكتر محمد رضا جعفر زاده با 27 سال سابقه فعاليت آموزشي، مديريت گروه عمران (1374-1372) و معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي (1379-1376) دانشگاه فردوسي مشهد را در سوابق اجرايي خود دارد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار