تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبير سمپوزيوم سالانه بين دانشگاهي مهندسي برق

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دبير سمپوزيوم سالانه بين دانشگاهي مهندسي برق

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دكتر مجتبي جودكي، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی و دبير سمپوزيوم سالانه بين دانشگاهي مهندسي برق برای برگزاری شایسته این کنفرانس قدردانی کرد.

نخستین سمپوزيوم سالانه بين دانشگاهي مهندسي برق با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه های شهر مشهد در دانشکده مهندسی برگزار شد.

در نوبت صبح این سمپوزيوم سالانه، خانم دکتر طیبه عامری از موسسه فردریک الکساندر نورمبرگ آلمان در خصوص الکترونیک آلی و ارگانیک به سخنرانی پرداخته و مقالاتی که تا کنون در این خصوص به تالیف رسانده بود را به دانشجویان معرفی کرد.

دکتر علی فتوت احمدی، دانشیار گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف نیز در نوبت عصر این سمپوزيوم سالانه در خصوص مباحث الکترونیک مخابرات و فرکانس رادیویی به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در دهه آینده مخابرات به چه سمتی خواهد رفت، به بررسی جهت گیری تحقیقات در اروپا و آمریکا پرداخته وفعالیت های خود در ایران و در دانشگاه شریف را بیان کرد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار