چند نشريه از مجموعه نشريات علمي -پژوهشي دانشكده كشاورزي در فهرست ده نشريه برتر كشور قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :
چند نشريه از مجموعه نشريات علمي -پژوهشي دانشكده كشاورزي در فهرست ده نشريه برتر كشور قرار گرفت

نشريات برتر نمايه شده در پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در سال جاري معرفي شد و چند نشريه از مجموعه نشريات علمي -پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندي پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ، در فهرست ده نشريه برتر  قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به نقل از پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي، این پایگاه علمی در گزارشي به معرفي نشريات برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به تفكيك شاخص تاثير (IF) چهار ساله، دوساله و همچنين شاخص آني  مبادرت نموده است.

براساس شاخص آني نشريه ماشينهاي كشاورزي ، با شاخص آني 0/2619 ،حائز رتبه اول  گرديد و نشريه آب و خاك با شاخص 0/0513 جزء ده نشريه برتر در گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي انتخاب شد.

همچنين بر اساس شاخص تاثير (IF) چهار ساله نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي با شاخص 0/0941 و بر اساس شاخص تاثير (IF) دو ساله، نشريه بوم شناسي كشاورزي با شاخص 0/0625جزء ده نشريه برتر در گروه تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي معرفي گرديده اند.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار