ابقای آقاي دكتر حجت امامي در سمت مديريت گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ابقای آقاي دكتر حجت امامي  در سمت مديريت گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر حجت امامي، دانشیار گروه آموزشی خاکشناسی دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدير گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي ابقا كرد.

مدیریت گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1392 از سوابق اجرایی دكتر حجت امامي می باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار