بازديد اساتيد و دانشجويان دانشكده برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه دورتموند آلمان از دانشكده معماري، شهرسازي و هنرهاي اسلامي

ارسال شده در تاریخ :
بازديد اساتيد و دانشجويان دانشكده برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه دورتموند آلمان از دانشكده معماري، شهرسازي و هنرهاي اسلامي

15 نفر از اساتيد و دانشجويان شهرسازي دانشگاه دورتموند آلمان در روز پنجشنبه 20 اسفندماه 1394 ضمن حضور در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد بازديد نمودند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد پس از بازدید اساتيد و دانشجويان دانشكده برنامه ريزي و طراحي شهري دانشگاه دورتموند آلمان این گروه در نشستي نحوه همكاريهاي علمي بين دو دانشكده را بررسی نمودند و مقرر گرديد تا تفاهم نامه همكاريهاي علمي بین دو دانشگاه با حضور رئیس دانشكده شهرسازي دانشگاه دورتموند آلمان انجام پذيرد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار