دو عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ترکیب شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان قرار گرفتند

ارسال شده در تاریخ :
دو عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ترکیب شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان قرار گرفتند

دکتر سید امیر امین یزدی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، بالاترین تعداد آراء اخذ شده در انتخابات شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داد، همچنین دکتر حسین حسن آبادی دیگر عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و استادیار گروه روانشناسی نیز یکی از 5 نفر از منتخبان این انتخابات بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی روانشناسی و مشاوره ایران، در دومین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره خراسان رضوی که روز جمعه 21 اسفند 94 همزمان با 22 استان دیگر در پردیس شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد، دکتر سید امیر امین یزدی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، بالاترین تعداد آراء اخذ شده در این انتخابات را به خود اختصاص داد. همچنین دکتر حسین حسن آبادی دیگر عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و استادیار گروه روانشناسی نیز یکی از 5 نفر از منتخبان این انتخابات بود.

دکتر حسین کارشکی، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و رئيس كميسيون انتخابات سازمان نظام روان شناسي و مشاوره  استان خراسان رضوي، ساماندهي و  نظارت بر خدمات روان شناسي و مشاوره اي مراكز مشاوره استان، پيگيري شكايات مطرح شده از روان شناسان و مشاوران، پيگيري صدور پروانه هاي حرفه اي روان شناسان  و ارتقاي خدمات روان شناسي به شهروندان را از وظایف این سازمان برشمرد و افزود: "نظارت حرفه اي بر كارگاه هاي آموزشي و مجامع علمي و پژوهشي مرتبط با روان شناسي نيز بايد توسط سازمان نظام روان شناسي صورت گيرد."

گفتنی است اعضای شورای استانی سازمان نظام روان شناسی خراسان رضوی 5 نفر می باشند و انتخابات این اعضا هر چهار سال یک بار برگزار می شود.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار