ابقای آقاي دكتر رادمرد در سمت معاون آموزشي وفرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني

ارسال شده در تاریخ :
ابقای آقاي دكتر رادمرد در سمت معاون آموزشي وفرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر عبداله رادمرد ، دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان معاون آموزشي وفرهنگي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ابقا كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

انتظار دارم در اين دوره همكاري و همگرايي بيشتر بين گروههاي آموزشي و اعضاي هيئت علمي هر يك از گروهها ، بازنگري و به روز رساني رشته ها و دروس و پاسخ گويي به جامعه و به ويژه دانشجويان را  در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيد.

معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر و مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در سالهای85 الی 88 از سوابق اجرایی دكتر عبداله رادمرد می باشد.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار