مدیر گروه آموزشی تاریخ در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
مدیر گروه آموزشی تاریخ در سمت خود ابقا شد

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دکتر محمد تقی ایمان پور ، استاد گروه آموزشی تاریخ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

"ضروري است برنامه مدون آموزشي و پژوهشي گروه را منطبق بر رويكردهاي دانشكده، براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با يهره‌گيري از توان موجود در گروه در الويت كاري خود قرار دهيد."

دکتر ایمان پور، استاد گروه تاریخ می باشد که مدیریت گروه آموزشی تاریخ در حال حاضر و معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالهای 83 الی 85 را در پیشینه اجرایی و علمی خود دارد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار