انتصاب دكتر جعفر عبادي به عنوان مدير گروه آموزشي برق

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر جعفر عبادي به عنوان مدير گروه آموزشي برق

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر جعفر عبادي ، استادیار گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي برق این دانشکده منصوب كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در الويت كاري خود قرار دهيد. نظارت و اعمال مديريت بر آزمايشگاه‌ها و كاركنان گروه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي ساير همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد. اميدوارم جايگاه برجسته گروه مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد در كشور در پايان مسئوليت شما متعالي تر گردد.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار