گزارش تصویری تجدید دیدار نوروزی در دانشکده ها و واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
گزارش تصویری تجدید دیدار نوروزی در دانشکده ها و واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این برنامه براساس سنوات گذشته در نخستین روز كاري سال جدید، در واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

عکسهای این مراسم در ذیل درج می شود

k1

دانشکده کشاورزی

k3

دانشکده کشاورزی

eg.1

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

egh.3

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

m.1

دانشکده مهندسی

m.2

دانشکده مهندسی

r1

دانشکده علوم ریاضی

r2

دانشکده علوم ریاضی

k.m.1

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

k.m.2

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

o.t.1

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

o.t.2

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

o.l.1

دانشکده علوم

o.l.2

دانشکده علوم

o.l5

دانشکده علوم

m.f.1

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

m.f.2

 معاونت فرهنگی و اجتماعی

el.1

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

el.2

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

pj2

پژوهشکده علوم گیاهی

pj1

پژوهشکده علوم گیاهی

adb2

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

adb1

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار