ابقاء معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی

ارسال شده در تاریخ :
ابقاء معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دکتر جواد ساده ، استاد گروه آموزشی مهندسی برق با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

" همكاري و همگرايي بيشتر بين گروه هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي، بازنگري و به‌روز رساني رشته ها و دروس و پاسخ‌گويي به جامعه و به ويژه دانشجويان از جمله انتظاراتي است كه اميدوارم در دور جديد مسؤوليت در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيد."

دکتر ساده، استاد گروه مهندسی برق، از سال 92 عهده دار معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده مهندسی بوده و مدیریت گروه مهندسی برق از سال 86 تا 88 را نیز در پیشینه اجرایی خود دارد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار