ابقای معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ارسال شده در تاریخ :
ابقای معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دکتر محمد رضا عباس زاده، دانشیار گروه حسابداری با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

"همكاري و همگرايي بيشتر بين گروه هاي آموزشي و اعضاي هيأت علمي ، بازنگري و به‌روز رساني رشته ها و دروس و پاسخ‌گويي به جامعه و به ويژه دانشجويان از جمله انتظاراتي است كه اميدوارم در دور جديد مسؤوليت در اولويت برنامه كاري خود قرار دهيد."

دکتر عباس زاده، از سال 93 عهده دار معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی بوده، یک دوره معاونت اداری- مالی این دانشکده و سه دوره مدیریت گروه آموزشی حسابداری را نیز در پیشینه اجرایی خود دارد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار