آزمايشگاه اندازه گيری و کالیبراسیون ابعادی (آكا) دانشكده مهندسی گواهينامه تائيد صلاحيت دریافت کرد

ارسال شده در تاریخ :
آزمايشگاه اندازه گيری و کالیبراسیون ابعادی (آكا) دانشكده مهندسی گواهينامه تائيد صلاحيت دریافت کرد

آزمايشگاه اندازه گيري ابعادي (آكا) گروه مهندسی صنایع دانشكده مهندسي در نامه ای که در تاریخ 95/1/23 از سوی معاون استاندارد سازی و آموزشی اداره کل استاندارد خراسان رضوی صادر شد، گواهينامه تائيد صلاحيت دریافت کرد.

اداره کل استاندارد، به استناد روش اجرایی "تائید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون"گواهینامه مربوطه را صادر کرده است که مدت اعتبار آن یک سال می باشد. سرپرستی این آزمایشگاه را دکتر حمیده رضوی، دانشیار گروه صنایع دانشکده مهندسی برعهده دارد و با همکاری مهندس کریم تیموری و مهندس عنایت الله دزیانی اداره می شود.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار