كارگاه تخصصی توسط انجمن علمی دانشكده دامپزشكی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
كارگاه تخصصی توسط انجمن علمی دانشكده دامپزشكی برگزار شد

كارگاه تخصصی "جداسازي و كشت نوتروفيل، لنفوسيت و منوسيت هاي خون انسان و حيوانات: پايه اي براي پژوهش هاي كاربردي ايمنولوژي سلولي-مولكولي درون و برون تن" به همت انجمن علمي بيوتكنولوژی در دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دكتر جلیل مهرزاد، دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشكده دامپزشكی تدریس این کارگاه را بر عهده داشت. در روز نخست برگزاری کارگاه، شرکت کنندگان با اصول و مبانی جداسازی و كشت سلول های لنفوسیت، منوسیت و دندرتیك و در روز دوم با اصول و مبانی جداسازی نوتروفیل از خون انسان و حیوان آشنا شدند.

 این كارگاه که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 فروردین ماه، به مدت 20 ساعت به صورت تئوری و عملی در دانشكده دامپزشكی تشکیل شد با استقبال گسترده علاقمندان مواجه گردید و علاقمندانی از تهران، یزد، سبزوار و مشهد در این كارگاه شركت کردند. به علت استقبال  علاقمندان و محدود بودن ظرفیت ثبت نام، مقرر شد این كارگاه در آینده دوباره برگزار شود..
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار