آشنايی با تاريخچه حسابداری دوران صفويه،افشاريه و قاجاريه در دانشکده علوم ریاضی

ارسال شده در تاریخ :
آشنايی با تاريخچه حسابداری دوران صفويه،افشاريه و قاجاريه در دانشکده علوم ریاضی

سخنراني علمی با عنوان "آشنايی با تاريخچه حسابداری دوران صفويه،افشاريه و قاجاريه " با توجه به اسناد مالي آستان قدس رضوی ساعت 12 تا 14 روز شنبه 18 اردیبهشت 1395 در تالار همایش دکتر بزرگ نیا در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

سخنران این برنامه، سالم حسین زاده، مسوول اداره اسناد سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی می باشد و تاریخچه اسناد ایران با توجه به اسناد تاریخی و نظام مالی- دیوانی در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از كليه علاقمندان برای شرکت در این سخنرانی علمی دعوت شده است.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار