اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد گردهم آمدند

ارسال شده در تاریخ :
اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد گردهم آمدند

نشست شوراي اجرايي انجمن رياضي ايران، که عالي ترين مرجع تصميم گيري در حوزه رياضيات كشور است روزچهارشنبه 25 فروردين 1395   با حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد درسالن شورای دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در ابتداي  این نشست، دكتركافي ضمن اشاره به فلسفه تشكيل انجمن ها، از اين كه انجمن رياضي ايران يكي از انجمن هاي علمي برتر كشور مي باشد اظهارخوشنودي و از همت اعضاي اين شورا براي حضور در دانشگاه فردوسي مشهد تقدیر کرد. اين نشست عصر همان روز در سالن شوراي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد ادامه يافت.

دكتر مجيد ميرزاوزيري و حميدرضا ابراهيمي ويشكي، اعضای هیأت علمی گروه رياضي محض دانشگاه فردوسي مشهد از اعضاي كنوني اين شورا مي باشند. همچنین در این جلسه دکتر مهدی بهزاد، چهره ماندگار ریاضیات کشور، دکتر خشیارمنش، رئیس دانشکده علوم ریاضی، دکتر مشایخی، مدیر گروه ریاضی محض، دکتر گچپزان، مدیر گروه ریاضی کاربردی، دکتر میر ابراهیمی، نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار