اولین دانشجوی دكتری گیاه پزشكی در گرایش نماتدشناسی گیاهی در دانشگاه فردوسی مشهد از رساله خود دفاع كرد

ارسال شده در تاریخ :
اولین دانشجوی دكتری گیاه پزشكی در گرایش نماتدشناسی گیاهی در دانشگاه فردوسی مشهد از رساله خود دفاع كرد

صدیقه عظیمی، دانشجوی رشته بیماری شناسی گیاهی در گرایش نماتد شناسی روز چهارشنبه 25 فروردین 1395 از رساله دكتری خود با عنوان " شناسایی مرفولوژیكی و مولكولی برخی نماتد های پارازیت گیاهی مزارع باقلا در استان خوزستان " دفاع كرد و دوره دکتری را با درجه عالی به پایان رساند.

در حال حاضر این گرایش تحصیلی در رشته بیماری شناسی گیاهی در تعداد كمی از دانشگاه های كشور فعال می باشد. زمینه پذیرش دانشجو برای این گرایش  در سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد فراهم و اولین دانشجوی این گرایش تحصیلی با راهنمایی دكتر عصمت مهدی خانی مقدم ، دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانش آموخته شد.

._________________________N

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار