مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار را برگزار کرد

ارسال شده در تاریخ :
مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار را برگزار کرد

اولين جلسه كارگاه آموزشی "تدوين طرح كسب وكار" و " آموزش نرم افزار كامفار " روز یکشنبه 29 فروردین 1395 باحضور مدير عامل واحدهای فناور مركز رشد دانشگاه و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در آغاز این برنامه مهندس موسوي، رئيس مركز رشد به حاضران خوشامد گفت. سپس شركت كنندگان به معرفیو بيان زمينه های فعاليت خود و انگيزه حضور دراين كارگاه پرداختند.

در ادامه، احسان شيباني، مدرس کارگاه آموزشی به تعريفی از طرح كسب و كار را به حاضران ارائه و سرفصل های مرتبط و تجربه های عملی خود را بیان کرد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار