گفتمان اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی بررسی و تحلیل می شود

ارسال شده در تاریخ :
گفتمان اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی بررسی و تحلیل می شود

گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در نظر دارد در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" سلسله نشست‌های اقتصاد اسلامی را برگزار کند. از این رو نخستین نشست با نام "گفتمان اقتصاد مقاومتی" با ارائه حجت الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی، دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای عالی مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رئیس شورای علم مركز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی ساعت 17:30 روز چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 در پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. در این برنامه از مدیران ارشد اقتصادی استان در استانداری، آستان‌قدس رضوی و سایر ادارات اقتصادی استان نیز برای حضور در نشست دعوت شده است.

دکتر سعید عبدخدایی، رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در تبیین اهداف برگزاری این نشست ها و موضوعات قابل طرح در این برنامه اظهار داشت: از آنجا که تحقق اقتصاد مقاومتی به تشخیص مقام معظم رهبری و بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی مهمترین مسأله نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، لازم است ماهیت، بنیان ها، اهداف، رویکردها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ایشان تبیین شود و پس از آن نگاهی به سیاست های کلان برنامه ششم داشته و انطباق این سیاست ها را با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان دهیم و نسبت به چگونگی تدوین برنامه ششم در راستای این سیاستها چاره اندیشی نماییم.

بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی، اقتصادی علمی و بومی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدید های نظام سلطه از توان تقویت اقتصاد و تحقق پیشرفت جهشی اقتصادی نیز برخوردار است.»

این نوع اقتصاد دو هدف زیر را دنبال میکند:رشد پایدار و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی

و داری چهار بنیان: اسلام بنیان (مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه و ارزشها و احکام اسلامی)، عدالت بنیان، مردم بنیان، دانش بنیان

و هفت رویکرد: جهادی، پیشرو، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، برون‌گرا و انعطاف پذیر

و 24 سیاست کلی است که در راستای دو هدف یاد شده ابلاغ شده است. بادقت در سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم در می­ یابیم که این سیاست ها نیز در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای دو هدف پیش گفته اند. پرسش اصلی که باید در باره آن گفتگو کنیم این است که چگونه و به چه روشی باید برنامه ششم بر اساس اقتصاد مقاومتی با مشخصات بالا تدوین شود؟ در پایان مباحث به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار