انتصاب دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه

دکتر ابوالفضل غفاری در حکمی از سوی حجه الاسلام و المسلمین صالحی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

" با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و نظر به موافقت و تأیید شورای هم اندیشی استادان دانشگاه، بدینوسیله به مدت دو سال به عنوان دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه منصوب می شوید. تخصص و مراتب مسؤولیت پذیری جنابعالی و اساتید معزز د انشگاه نوید بخش ارتقاءجایگاه هم اندیشی استادان و بهره مندی دانشگاهیان از ظرفیت متعالی اساتید دانشگاه در چهارچوب آیین نامه هم اندیشی استادان دانشگاه می باشد."

دکتر غفاری، استادیار گروه علوم تربیتی، تصدی مدیریت فرهنگی، معاونت فرهنگی و ریاست مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد را در پیشینه اجرایی خود دارد. وی هم اینک رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار