هم انديشی حوزه و دانشگاه در موضوع دین در دنیای مدرن و مسایل آن در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

ارسال شده در تاریخ :
هم انديشی حوزه و دانشگاه در موضوع دین در دنیای مدرن و مسایل آن در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

یکصد و شصتمین جلسه هم انديشی حوزه و دانشگاه با عنوان کلي دين گرائي - دين گريزی و در قالب نشست پنجاه و دوم با موضوع "دین در دنیای مدرن و مسایل آن" دوشنبه 30 فروردین در سالن شوراي پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شد.

در این جلسه که جمعي از اعضاي هيأت علمي علاقمند به اين موضوع حضور داشتند، در ابتدا دکتر یونس نوربخش، هيأت علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که آیا دین و دین داران با چالش مواجه شده اند؟ و آیا این چالش ها مختص جهان مدرن و معاصر است؟ صحبت هاي خود را آغاز کرد و در ادامه با اشاره به گزیدۀ برخی نظریه‌های متفکران خارجی و ايراني دربارۀ انواع دینداری در دوران معاصر و با اشاره به ويژگي‌هاي دوران مدرن و مسایل دين و دين‌داران به تفصیل به ارائه موضوع پرداخت. در پایان موضوعات مطرح شده مورد بحث و بررسی اعضاء جلسه قرار گرفت و به سوالات مدعوین پاسخ داده شد .

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار