آیین تودیع و معارفه اعضای دانشجویی كمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
آیین تودیع و معارفه اعضای دانشجویی كمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برگزار شد

در دومین نشست كمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه در سال 1395، از زحمات سروش فرشچین و محمد رزاقی، دو عضو پیشین دانشجویی كمیته تقدیر شد.

همچنین در این نشست مهدیه یاوری فارمد و سیدعلی پورحسینی گلستانی به عنوان اعضای جدید دانشجویی كمیته معرفی شدند.

پانزدهمین انتخابات مدیران مسوول نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با مشاركت  90 درصدی کسانی که واجد شرایط رای دادن بودند، یكشنبه 9 اسفند ماه 94 در دانشكده دامپزشكی برگزار شد كه در آن سیدعلی پورحسینی گلستانی و مهدیه یاوری فارمد توانستند به عنوان اعضای اصلی دانشجویی كمیته، بیشترین آرا را بدست آورند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار