موفقیت شركت های مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در پنجمین جشنواره استانی طرح كسب و كار خواجه نصیرالدین طوسی

ارسال شده در تاریخ :
موفقیت شركت های مركز رشد دانشگاه فردوسی مشهد در پنجمین جشنواره استانی طرح كسب و كار خواجه نصیرالدین طوسی

در پنجمین"جشنواره استانی طرح كسب و كار خواجه نصیر طوسی" که اول اردیبهشت 1395 در پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد، دو طرح ارائه شده از واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد، مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

این جشنواره در سه بخش آزاد، دانشجویی و مدیریت شهری برگزار شد که در بخش دانشجویی طرح ربات پلتفرم روهان  ارائه شده از هادی كلانی، دانشجوی دوره دكتری رشته مكانیك و عضو هیات مدیره واحد فناور " بنیان ابزار هوشمند پارس" به مدیر عاملی ملایجردی از مركز رشد واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد حائز رتبه اول و  طرح كسب و كار واحد فناور " ایده پروران مشرق غزال" به مدیر عاملی محمد عرفان از مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "ارتقاء رتبه علمی مجلات الكترونیكی" در بخش آزاد  جشنواره كارآفرینی كسب و كار خواجه نصیرالدین طوسی حائز رتبه دوم(به صورت مشترك)شدند.

در این جشنواره که با هدف توسعه ایده پردازی به منظور شكل گیری شركتهای دانش بنیان و در یك همكاری مشترك بین پارك علم و فناوری خراسان رضوی، جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد برگزار شد، از 77 طرح رسیده به دبیرخانه  جشنواره 4 طرح در بخش دانشجویی، 5 طرح در بخش آزاد و 3 طرح در بخش مدیریت شهری انتخاب شدند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار