انتصاب دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در اتحادیه انجمن های علمی مکانیک دانشگاه های کشور

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد در اتحادیه انجمن های علمی مکانیک دانشگاه های کشور

 در پی برگزاری اولین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مكانیك که اول تا سوم اردیبهشت ماه 1395 به میزبانی دانشگاه شهركرد برگزار شد، دبیران انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو شورای مركزی و بازرسی اتحادیه برگزیده شدند.

 در این مجمع  كه با حضور 45 نفر  از  دبیران رشته های حوزه مهندسی مكانیك  دانشگاه های كشور برگزار شد، سهیل صفائیان، دبیر انجمن علمی مهندسی مكانیك  و سید آرشام روحی قدسی نیا، دبیر انجمن علمی انرژی های نو به ترتیب با كسب بیشترین آرا به عنوان اعضای شورای مركزی و بازرس دوم اتحادیه انتخاب شدند.

 مدت فعالیت اعضای اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی یك سال بوده  و اعضای شورای مركزی و بازرسی اتحادیه در این مدت مسئول پیگیری مطالبات انجمن های علمی عضو اتحادیه  می باشند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار