در نشست دبیرکل همکاری های علمی، آموزشی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بر همکاری های علمی- بین المللی تاکید شد

ارسال شده در تاریخ :
در نشست دبیرکل همکاری های علمی، آموزشی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد بر همکاری های علمی- بین المللی تاکید شد

دکتر جعفری ملک، دبیر کل همکاری های علمی، آموزشی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه مجلسین، رئیس اداره بورس دانشجویان غیرایرانی و حجه الاسلام و المسلمین ملکوتی تبار، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 با دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.

در این نشست که در دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دکتر کافی به توانمندی ها و جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در جذب دانشجویان غیرایرانی و همچنین اقدامات و موفقیت های این دانشگاه در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان اشاره کرد. وی دیپلماسی علمی را اولویت اول برنامه های دانشگاه فردوسی مشهد دانسته و نمونه هایی از برگزاری دوره های زبان فارسی برای استادان دانشگاه های اروپا را بیان کرد.

 

دکتر جعفری ملک نیز با اشاره به جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در سطح علمی و بین المللی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به منزله پلی ارتباطی میان دانشگاه ها و مراکز علمی داخل کشور با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از ایران معرفی نمود. وی همچنین به طرح گفتگوی فرهنگ ها اشاره و دانشگاه فردوسی مشهد را به عضویت در کارگروه گفتگوی فرهنگ های ایران وعرب دعوت کرد.

در این نشست که دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، دکتر یوسفی معاون فرهنگی و اجتماعی و دکتر واحدیان مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند، بر زمینه های همکاری و رفع موانع این همکاری ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 .site-3_2

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار