جنبش كارآفرینی و اشتغال در گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
جنبش كارآفرینی و اشتغال در گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

نشست هم اندیشی گروهی از استادان و دانشجویان دوره دكتری گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشكده الهیات و معارف اسلامی با رئیس مركز رشد واحد های فناوری علوم انسانی دانشگاه روز دوشنبه 6 اردیبهشت برگزار شد.

در آغاز این نشست، دكتر مسعودی مدیر گروه فلسفه و حكمت اسلامی به دغدغه مهم اشتغال زایی برای دانشجویان دانشكده الهیات اشاره کرد و از تاسیس كمیته كار آفرینی در انجمن علمی دانشجویان گروه فلسفه و حكمت اسلامی خبر داد.

درادامه مهندس موسوی، رئیس مركز رشد واحد های فناوری علوم انسانی با بیان تاریخچه كوتاهی از روند شكل گیری مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، آن را به عنوان حركتی نو در سطح كشور معرفی كرد.

وی همچنین به برخی از مشوق ها ،تسهیلات و حمایت هایی كه در سال های اخیر برای شركت های دانش بنیان نوپا در نظر گرفته شده است مانند تاسیس صندوق نوآوری و شكوفایی اشاره کرد كه از آغاز به كار خود از تیرماه 93 تاكنون 1400 شركت دانش بنیان در سطح كشور را تامین مالی نموده است.

در ادامه مهندس شیبانی، مدیر ارزیابی و نظارت صندوق پژوهش و فناوری استان به بیان برخی دیگر از مشوق ها و عوامل حمایتی پرداخت و از برگزاری دوره ایده تا اجرای شركت های دانش بنیان در آینده نزدیك خبر داد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار