برگزاری نشست مشترك مدیر صندوق كارآفرینی امید و رئیس مركز رشد واحدهای فناوری و مدیران عامل این واحدها در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست مشترك مدیر صندوق كارآفرینی امید و رئیس مركز رشد واحدهای فناوری و مدیران عامل این واحدها در دانشگاه فردوسی مشهد

نشست مشترك علی آبیلی، مدیر صندوق كار آفرینی امید استان خراسان رضوی با همراهی اسحاقی، مسئول تسهیلات صندوق با مهندس موسوی، رئیس مركز رشد واحدهای فناوری و نمایندگان واحدهای فناوری دانشگاه فردوسی مشهد روز یكشنبه 5 اردیبهشت در مركز رشد واحد های فناوری د انشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در آغاز این نشست،مهندس موسوی ضمن معرفی فعالیت های صورت گرفته درمركز رشد دانشگاه، مطالبی را پیرامون تجاری سازی و حمایت های مورد نیاز واحد های فناوری بیان كرد.

در ادامه این نشست نمایندگان واحد های فناوری به معرفی محصولات پیرامون تجاری سازی و نحوه آن پرداختند و مقرر شد برای حمایت از  تجاری سازی تا مبلغ یك میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شود.

در این نشست 8 واحد فناوری اقدام به معرفی طرح ها و ایده های در دست تجاری سازی خود کردند. در پایان اعضای حاضر در نشست از واحد های فناوری دانشگاه دیدار کردند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار